×

 

COVID-19

 Het RIVM en het landelijke Outbreak Management Team (OMT) geeft groen licht om op aangepaste schaal en op veilige wijze de cosmetische behandelingen te hervatten. Dr Penny volgt hiermee de RIVM- en OMT-richtlijnen op om reguliere zorg weer langzaam op te starten, alsook de adviezen en standpunten in deze van onze wetenschappelijke vereniging (NVPC) en die van de vergelijkbare tandheelkundige medische groep.  
 
Artsen van Dr Penny behoren tot de contactberoepen en hebben een uitzonderlijke kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven. Cosmetische behandelingen zoals gebruik van Botox en fillers kunnen weer voorzichtig met de juiste maatregelen worden gestart. 

De beschermende maatregelen en richtlijnen over de handelswijze van artsen en personeelsleden van Dr Penny worden hieronder toegelicht. Dr Penny houdt zich strikt aan de maatregelen en wij vragen onze cliënten de regels zorgvuldig na te leven. 

 

Dr Penny artsen en personeel 

 • De bekende maatregel geldt nog steeds. Het “geen hand schudden beleid” in de klinieken blijft van kracht, we begroeten jou met een glimlach.   

 • Er wordt op afspraak gewerkt. We vragen cliënten niet zonder afspraak binnen te lopen. 

 • Medisch specialisten en ondersteunend  personeel zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven. 

 • In wandelgangen en personeelsruimtes houden alle medisch specialisten en medewerkers 1,5 meter afstand tot patiënten en tot elkaar (collega’s). 

 • Alleen gezonde Dr Penny artsen en medewerkers (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) werken in de kliniek en met de cliënten. Voor aanvang van iedere werkdag wordt dit uitgevraagd.  

 • Indien een Dr Penny arts of medewerker klachten meldt, wordt de hiervoor opgestelde lokale procedure gevolgd en zal de agenda van de betreffende arts worden verzet. Iedere cliënt wordt van tevoren op de hoogte gebracht indien deze situatie zich voordoet. 

 • Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast door het wassen van de handen met zeep en door het gebruik van handalcohol. 

 • Behandelaren dragen handschoenen tijdens elke behandeling. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt. 

 
Afspraak maken  

 • Cliënten die telefonisch een afspraak maken of via de online kanalen krijgen standaard de belangrijke vraag “Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid en of keelpijn of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen?. Indien dit niet het geval is kan de afspraak worden ingepland. Wanneer dit wel het geval is, kan er helaas geen afspraak worden gepland. Er kan pas een afspraak worden gemaakt op het moment dat er sprake is van herstel van (ziekte)verschijnselen; cliënt moet tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 

 • Cliënten die online een afspraak maken, worden ingelicht via de bevestigingsmail. 

Werkwijze in de Faceland klinieken 

 • In de wachtkamer wordt een onderlinge afstand van 1,5 meter gehouden. Dit betekent praktisch dat cliënten precies op het afgesproken tijdstip moeten komen, en alleen moeten komen. 

 • Aan de balie wordt plexiglas bevestigd, ter bescherming van deze medewerkers binnen 1,5 meter zone. 

 • Het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte speelt een grote rol speelt bij de verspreiding van het Coronavirusdaarom geldt tijdens iedere behandeling binnen de 1,5 meter dat arts en cliënt niet onnodig met elkaar spreken. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht. 

 • Er zijn maximaal 2 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij wordt een afstand aangehouden van 1,5 meter. 

 • De normaal gehanteerde tijdslots worden verruimd waar nodig.

 • De kamers en tastvlakken worden gedesinfecteerd. 

 

Richtlijnen voor cliënten 
Dr Penny heeft beschermende maatregelen genomen, daarnaast vragen we jou de onderstaande richtlijnen na te leven wanneer je de kliniek binnenkomt. Zo kunnen we alle cliënten op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen ontvangen. 

 • We vragen je de afspraak te verzetten als je hoest, niest, smaak-en reukverlies, keelpijn of koorts hebt. Ook indien er andere personen in de thuisomgeving zijn met dergelijke klachten. 

 • We vragen je niet te vroeg en niet te laat, alsook alleen naar onze vestiging te komen zodat we telkens 1 persoon in onze wachtruimte hebben zitten. 

 • Toch te vroeg aanwezig? We vragen jou om buiten de kliniek te wachten. Iedereen dient zich aan het principe van social distancing te houden. 

 • Direct voor aanvang van de behandeling wordt nogmaals de risico-inventarisatie op de klachten doorgenomen (temperatuur kan ook worden opgemeten). Bij een vermoede van verhoging wordt kenbaar gemaakt dat de afspraak niet door kan gaan. Een vervolgafspraak is pas mogelijk als de ziekteverschijnselen niet meer aanwezig zijn. 

 • Je wordt verzocht gebruik te maken van desinfecterende handgel bij binnenkomst. 

 • Het aantal zitplaatsen in de wachtruimte hebben we beperkt, zodat we 1,5 meter tussenruimte kunnen waarborgen. 

 • We stemmen de agenda’s zodanig af, dat het nooit te druk is.

 • Ons personeel neemt voldoende afstand van jou en van elkaar.

 • Onze artsen en medewerkers zijn voorzien van beschermingsmiddelen (mondmaskers, beschermbrillen en handschoenen) en geven je even geen hand.

 • We vragen je bij voorkeur thuis naar de wc te gaan.

 • Onze medewerkers maken meermaals per dag deurklinken, balies, en dergelijke schoon. 

 • We vragen je om je behandeling met de pin te betalen. De pinautomaten en ipads worden na ieder gebruik gedesinfecteerd.  

 • We willen je verzoeken om alleen naar de behandeling te komen, wanneer je toch iemand meeneemt zullen we verzoeken of deze persoon buiten (als het kan in de auto) wil wachten, om zo te zorgen dat het niet te druk wordt in onze wachtkamer.

 

Mocht je vragen hebben over de beschermende maatregelen die Dr Penny heeft getroffen of heb je vragen over de richtlijnen voor jou? Stuur ons dan een berichtje via één van onze online kanalen. Dan staan we voor je klaar!